ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Σχετ. α. Ν.1667/1986 β.  Καταστατικό Συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. ΠΕ. γ. Απόφαση  ΔΣ Νο 609/29/1/21 δ. Απόφαση  ΔΣ 612/30-4-21 ε. ΚΕΛ αγροτεμαχίου οικισμού Αετού Καρύστου/Άρθρο […]