ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

4 Φεβρουαρίου 2021

Ισολογισμός 2019

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω link: https://www.ikarosmike.gr/wp-content/uploads/2021/02/B519.pdf https://www.ikarosmike.gr/wp-content/uploads/2021/02/B619.pdf https://www.ikarosmike.gr/wp-content/uploads/2021/02/PROS19.pdf
4 Φεβρουαρίου 2021

Ισολογισμός 2018

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω link: https://www.ikarosmike.gr/wp-content/uploads/2021/02/B518.pdf https://www.ikarosmike.gr/wp-content/uploads/2021/02/B618.pdf https://www.ikarosmike.gr/wp-content/uploads/2021/02/PROS18.pdf