ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μέλη του Ικάρου μπορούν να εγγραφούν εν ενεργεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της ΠΑ καθώς και Αξιωματικοί - Υπαξιωματικοί σε πολεμική διαθεσιμότητα ή εν αποστρατεία. Σήμερα ο Ίκαρος αριθμεί 2.217 μέλη με τάση αύξησης.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α.

Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας (Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α.) «ο Ίκαρος» Συν. Π.Ε. είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ιδρύθηκε το έτος 1968 και έχει κύριο σκοπό την εξεύρεση και διανομή στους Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), οικοπεδικών εκτάσεων κατάλληλων για ανέγερση εξοχικής ή αστικής κατοικίας. Με απόφαση της ΓΣ δημιουργήθηκε η θυγατρική εταιρεία ΙΚΑΡΟΣ Μ.ΙΚΕ με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη των δράσεων του συνεταιρισμού και την εξυπηρέτηση των μελών του. Λεπτομέρειες περιέχονται στο καταστατικό της Μ.ΙΚΕ

ΕΠΟΠΤΙΑ

Η μέριμνα για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών και η εποπτεία λειτουργίας του ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ν. 1667/1986. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διατηρεί τις αρμοδιότητές του μόνο για τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμησης, τον καθορισμό όρων δόμησης, έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα ενέργειας.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όργανο διοίκησης του Ικάρου είναι το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με αναπληρωματικά μέλη από την Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού κάθε τρία χρόνια. Με την ίδια διαδικασία εκλέγεται το πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο, που ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων και της διαχείρισης του συνεταιρισμού. Διαχειριστής της Μ.ΙΚΕ είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του ΔΣ ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. και οι πράξεις – δράσεις της εταιρείας εποπτεύονται από την οικονομική επιτροπή του συνεταιρισμού.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2220

ΜΕΛΗ


4

ΕΚΤΑΣΕΙΣ


3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ