ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

4 Αυγούστου 2023

OΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ & ΜΗΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΗΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δείτε αναλυτικές οδηγίες παρακάτω: ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ