Ενημερωτική Ημερίδα – Περιβάλλον, Ενέργεια, Έξυπνη Δόμηση, Εξοικονομώ