ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021
18 Μαΐου 2021
Ισολογισμός 2020
2 Σεπτεμβρίου 2021
Show all

Σχετ. α. Ν.1667/1986

β.  Καταστατικό Συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. ΠΕ.

γ. Απόφαση  ΔΣ Νο 609/29/1/21

δ. Απόφαση  ΔΣ 612/30-4-21

ε. ΚΕΛ αγροτεμαχίου οικισμού Αετού Καρύστου/Άρθρο 7.2

στ. Απόφαση  ΔΣ 614/10-6-21

 

  1. Σας ενημερώνουμε ότι το Πολεμικό Μουσείο μας ενημέρωσε την 9/6/21 ότι σύμφωνα με οδηγίες του ΥΕΘΑ για διατήρηση των ισχυόντων σήμερα μέτρων υγειονομικής προστασίας, ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός της αιθούσης είναι 25 άτομα. Τούτο σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός συναδέλφων  που θα έρθουν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος γιατί θα έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός παρόντων.
  2. Επιπρόσθετα την ίδια ημερομηνία, ο Σύλλογος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων έχει προκηρύξει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πολύ σημαντική στιγμή για το ΣΑΣΙ και θα θέσει σε μεγάλο δίλημμα πολλούς συναδέλφους μέλη του Συνεταιρισμού σε ποια από τις δύο εκδηλώσεις να παρευρεθεί.
  3. Τέλος, η μετάθεση της ΓΣ του Συνεταιρισμού μία ή δύο εβδομάδες με την 27η Ιουνίου για να μην συμπέσουν οι δύο εκδηλώσεις, δεν θεωρείται σκόπιμη, καθότι δεν θα έχει αρθεί ο περιορισμός των 25 ατόμων στο Πολεμικό Μουσείο για την διατήρηση των ισχυόντων σήμερα μέτρων υγειονομικής προστασίας.
  4. Μετά τους ανωτέρω σοβαρούς προβληματισμούς και λαμβάνοντας σοβαρά υποψιών τους τεθέντες περιορισμούς για την διατήρηση των ισχυόντων σήμερα μέτρων υγειονομικής προστασίας, (ανώτατο όριο των 25 ατόμων που θέτει το Πολεμικό Μουσείο), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, συναισθανόμενο την γενική κατάσταση, συνεδρίασε ΕΚΤΑΚΤΑ την 10/6/21 και σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, λαμβάνοντας υποψιών και το (ε) όμοιο, αποφάσισε ομόφωνα, την μετάθεση της εξαγγελθείσας ΓΣ της 27ης  Ιουνίου 2021, και πραγματοποίηση αυτής στα τέλη Σεπτεμβρίου.
  5. Συναισθανόμενοι την αναστάτωση που προκαλείται παραμονές της ΓΣ, ζητούμε την κατανόηση όλων των μελών του Συνεταιρισμού για τους λόγους που μας επέβαλαν να αναβάλλουμε την προγραμματισμένη αυτή εκδήλωση του Συνεταιρισμού. Περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία, ώρα και τόπο εκτέλεσης της νέας ΓΣ, θα γίνει με νέα ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού www.osmosa.gr

Αθήνα, Παρασκευή 11-06-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Αντιπρόεδρος                                                                O Πρόεδρος

Δημ. Λαζάρου Υπτχος (Ι) ε.α.                                  Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.

Ο Γεν. Γραμματέας                                                              Ο Ταμίας

Δημ. Γιάνναρος Απτχος (Ι) ε.α.                         Δημ. Βαξεβανάκης Υπτχος (Ι) ε.α.

Τα μέλη

Επ. Παπαδόπουλος Ασμχος (Ι) ε.α

Ιωαν. Καπίρης Σμχος (ΥΓΙ)

Μαρία Παπακηρύκου Ανθστης (ΧΜΤΣ)