Εξέλιξη Προγραμμάτων ΟΣΜΑΑ «ο Ίκαρος»

Ενεργοποίηση ανοικτού προγράμματος Θεολόγος Βοιωτίας ΟΣΜΑΑ «ο Ίκαρος»
1 Νοεμβρίου 2008
Ενεργοποίηση ανοικτού προγράμματος Αγ. Σεραφείμ Φθιώτιδας ΟΣΜΑΑ «ο Ίκαρος»
24 Νοεμβρίου 2008
Show all

Φέρεται εις γνώση των μελών του Ικάρου ότι τα προγράμματα που για κάποια σοβαρή και ανυπέρβλητη αιτία κρίνονται εξ αρχής ή στην διάρκεια υλοποίησής τους ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και στο τμήμα που έχουν παρουσιασθεί αρχικά με την ένδειξη ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, η οποία θα συνοδεύεται από την αιτιολογία ματαίωσης. Αντίθετα, για τα προγράμματα που συνεχίζεται η διαδικασία για ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ τους, είτε αυτά είναι νέα προγράμματα είτε επανενεργοποίηση ανοικτών προγραμμάτων, οιαδήποτε νέα πληροφορία προς ενημέρωση των μελών θα παρουσιάζεται με την ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, η οποία θα προτάσσεται στην ανακοίνωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

  • Οικισμός Καρύστου Ευβοίας
  • Οικισμός Μεσσήνη Μεσσηνίας
  • Προάστιο Θεολόγος Βοιωτίας
  • Προάστιο Εξαμίλλια Κορίνθου
  • Προάστιο Αγ. Σεραφείμ Φθιώτιδος

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  • Προάστιο Αρτεμίσιο Ευβοίας
  • Αγροτεμάχιο Καστρί Ευβοίας
  • Αγροτεμάχιο Αλυκή Βοιωτοίας