Κανονισμός παραλιακού

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
18 Μαρτίου 2020
Καλή Ανάσταση!
15 Απριλίου 2020
Show all

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ: Μετά από απόφαση του συνεταιρισμού συντάχθηκε από την νομική υπηρεσία του ΙΚΑΡΟΥ ο συνημμένος κανονισμός ο οποίος πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος των  συμβολαίων των οικοπεδούχων. Θα αναλυθεί διεξοδικά στην γενική συνέλευση και θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη – οικοπεδούχους.

Κανονισμός