ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Το έργο της τριετίας
20 Δεκεμβρίου 2018
Ισολογισμός και έκθεση ισολογισμού 2018
16 Ιανουαρίου 2019
Show all

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ ΔΣ και ΕΣ  ΟΣΜΟΣΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Συν. Π.Ε

Πληροφορούμε τα μέλη του Συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ Συν. Π.Ε ότι οι υποψήφιοι για την εκλογή νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού για την τριετία 2019 έως και 2021 είναι οι ακόλουθοι, σύμφωνα με τις νομίμως υποβληθείσες υποψηφιότητές τους εντός της ταχθείσης προθεσμίας.

Α.  Υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Βαξεβανάκης Δημήτριος Υπτχος (Ι) ε.α.
 2. Γερούλης Γεώργιος Απτχος (Ι) ε.α.
 3. Γιάνναρος Δημήτριος Απτχος (Ι) ε.α.
 4. Καπίρης Ιωάννης Σμχος (ΥΙ)
 5. Καρόγιαννης Κωνσταντίνος Σμχος (Ι) ε.α.
 6. Κουρέλης Κωνσταντίνος Σμχος (ΥΙ)
 7. Λαζάρου Δημήτριος Υπτχος (Ι) ε.α.
 8. Παπαδόπουλος Επαμεινώνδας Aσμχος (Ι) ε.α
 9. Παπακυρίκου Μαρία Ανθστης (ΥΔ)

Β.  Υποψήφια μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου

 1. Ζαχόπουλος Περικλής Σγος (ΥΜ)
 2. Καρόγιαννης Κωνσταντίνος Σμχος (Ι) ε.α.
 3. Παγώνης Νικόλαος Απτχος (Ι) ε.α.
 4. Πάσχου Αθανάσιος Υπτχος (Ο) ε.α
 5. Παπακυρίκου Μαρία Ανθστης (ΥΔ)
 6. Σκλήρης Ευστράτιος Απτχος (Ι) ε.α.
 7. Σύρμπος Μιχαήλ Ταξχος ΕΑ

Παρακαλούνται τα μέλη του ΟΣΜΟΣΑ ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ Συν. Π.Ε, όπως συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, κυρίως στην τρίτη επαναληπτική της 24ης Φεβρουαρίου 2019, ώστε η εκλογή των νέων Συμβουλίων να είναι όσον το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη.

 Σημείωση

Η ψηφοφορία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και με επιστολική ψήφο με την παρακάτω διαδικασία:

α)  Το ψηφοδέλτιο συμπληρώνεται με τους προβλεπόμενους σταυρούς προτίμησης [μέχρι επτά (7) για το ΔΣ και μέχρι πέντε (5) για το ΕΣ] και κλείνεται σε λευκό φάκελο αλληλογραφίας, χωρίς ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά (στίγματα, γραμμές κλπ) και ΧΩΡΙΣ το ονοματεπώνυμο του αποστολέα.  Το ψηφοδέλτιο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το κατεβάσει από την ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού www.osmosa.gr/ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/Εκλογές 2019, σε λευκή σελίδα Α4, να το συμπληρώσει ανάλογα, αποφεύγοντας να δημιουργήσει οποιοδήποτε στίγμα ή μουτζούρα, προκειμένου αυτό να είναι έγκυρο.

β)  Ο φάκελος με το ψηφοδέλτιο μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητάς του τοποθετείτε σε φάκελο αλληλογραφίας, ο οποίος θα φέρει το ονοματεπώνυμο του αποστολέα και θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ΟΣΜΟΣΑ ‘’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’ Συν. Π.Ε, Σούτσου 40 ΤΚ 11521 Αθήνα.

γ)  Ο φάκελος θα πρέπει να περιέλθει στον Συνεταιρισμό μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2019.

δ)  Οι φάκελοι θα παραδοθούν ως έχουν στην Εφορευτική Επιτροπή, την ημέρα των εκλογών.

ε)  Η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τον εξωτερικό φάκελο, ελέγχει την ταυτότητα του αποστολέα για να διαπιστώσει ότι είναι μέλος του Συνεταιρισμού, ενημερώνει την κατάσταση ψηφοφορίας των μελών του Συνεταιρισμού και ρίχνει το κλειστό φάκελο με το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.

Κατεβάστε το ψηφοδέλτιο από εδώ