Ανακοίνωση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Δήλωση Υποψηφιότητας ΔΣ ή ΕΣ
17 Νοεμβρίου 2015
Ανακοίνωση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
30 Νοεμβρίου 2015
Show all

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Σ. του Συνεταιρισμού στις 22 Νοεμβρίου 2015, οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα στις 29 Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία το 1/5 των μελών (526 μέλη).

Το Δ.Σ. του ΟΣΜΑΑ’’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’