Έκτακτη ανακοίνωση – Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε9

Έγγραφα ισολογισμού 2017
29 Μαΐου 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
5 Δεκεμβρίου 2018
Show all

Μπορείτε να βρείτε τις πλήρεις οδηγίες εδώ

Επίσης παρακάτω υπάρχουν και κάποια περαιτέρω ενημερωτικά κείμενα :

Αρδρευτικά τέλη 2019

ΤΑΠ 2019

Νέο τοπογραφικό

Αποδεικτικό υποβολής διαγράμματος